НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

Белоградчик

Контакт със звеното:
Директор:
Телефон: 0936 44 90
Факс: 0936 32 42
Електронна поща: ddsmidjur@abv.bg
Адрес: с. Чупрене, обл. Видин ПК3950, ул."А. Балкански 2

Интернет страница: www.midjur.iag.bg

Телефон за контакти: 093 27 24 30, факс 093 27 24 20


Лесоустройствен план