РДГ Берковица | Обява за работа

Дата на валидност: 01.10.2018

Длъжност: Старши специалист - горски инспектор, Специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Берковица

Регионална  дирекция по  горите - Берковица

ОБЯВЯВА КОНКУРС  за следните длъжности:

- „Старши специалист - горски инспектор” в офис Лом – 1 щатна бройка;

- „Специалист - горски инспектор” в офис Мездра – 1 щатна бройка,

в  Дирекция „Горско стопанство в Регионална дирекция по горите – Берковица.

Материали