НачалоСтруктура

Регионални дирекции на горите

Берковица

Контакт със звеното:
Директор: инж. Сашко Каменов
Телефон: 0953 80300
Факс: 0953 80301
Електронна поща: rugberkovitca@iag.bg
Адрес: гр. Берковица, ПK 3500, ул. Митрополит Кирил 13


Дежурен телефон на РДГ - Берковица