РДГ Берковица | Обява за работа

Дата на валидност: 06.06.2022

Длъжност: Главен горски инспектор
Звено: РДГ Берковица

 

Конкурс за длъжността „Главен горски инспектор”, в дирекция „Горско стопанство“,

офис Видин - 1 щатна бройка в Регионална дирекция по горите – Берковица.

Материали