РДГ Берковица | Обява за работа

Дата на валидност: 24.10.2022

Длъжност: Конкурс за длъжността „Горски инспектор” - 2 щатни бройки, в дирекция „Горско стопанство“, в Регионална дирекция по горите – Берковица.
Звено: РДГ Берковица

 

Регионална дирекция по горите – Берковица  ОБЯВЯВА  

Конкурс за длъжността „Горски инспектор” в дирекция „Горско стопанство“.

Брой работни места, за които се обявява конкурса – 2 щатни бройки:

- „Горски инспектор“ офис Мездра - 1 щатна бройка;

-„Горски инспектор“ офис Чупрене – 1 щатна бройка, 

в дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – Берковица.             

Материали