РДГ Берковица | Обява за работа

Дата на валидност: 23.02.2023

Длъжност: Главен юрисконсулт
Звено: РДГ Берковица

„Главен юрисконсулт в дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна“ - 1 щатна бройка в Регионална дирекция по горите – Берковица

Материали