НачалоНовини - 2021/3

РДГ Берковица | Горска педагогика - лесовъдът, децата и обществото

28.03.2021 Лечебните растения
Българската лечебна флора е не само най-богатата в Европа, но и най-добре проучената. Oколо 770 вида от всички видове растения у нас, са лечебни. Лечебни са всички растения, които съдържат лековити вещества и могат да бъдат използвани за получаване на билки. „Билките“ всъщност са отделни части или цели растения, плодове и семена от тях, които в свежо или изсушено състояние са предназначени за лечебни и профилактични цели, за производство на лекарства, храни, подправки, козметика.
27.03.2021 Животински свят - мечка
България е на едно от първите места в Европа по разнообразие на животински видове. Горите са обитавани от много бозайници, като мечки, благородни елени, елени лопатари, сърни, диви свине, зайци, язовци, белки и много други. Знаете ли че, кафявата мечка е най-едрият хищник в България. Мечката е застрашен вид, включен в Червената книга на България. На дължина достига 1,2 до 2 м. Теглото и е 150-250 кг., като някои мъжки могат да достигат тегло до 350 кг. На пръв поглед тя е тромаво животно, но всъщност в определени случаи успява да достигне скорост от 40-50 км/ч.
19.03.2021 Лесовъдите с онлайн уроци за гората
Инициативата е посветена на Международния ден на горите и предстоящата Седмица на гората