НачалоНовини 2022/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

15.07.2022 - Една четвърт повече проверки са направили горските инспектори през първото шестмесечие на 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година

Екипите на регионалните дирекции по горите и Изпълнителна агенция по горите са реализирали близо 135 000 бр. проверки по спазване на горското и ловно законодателство през първите шест месеца на годината.  

Проверени са над 14 000 бр. обекти за преработка и търговия с дървесина, 16 000 бр. обекти за добив на дървесина, повече от 55 000 бр. моторни превозни средства, транспортиращи дървесина, 7981 ловци, 5293 риболовци и 35 998 физически лица. 

За установените нарушения горските инспектори са съставили 3000 акта, с 600 бр. повече от първото полугодие на 2021 г. и 1200 констативни протоколи. Общото количество на установената дървесина, предмет на нерегламентирани дейности през горепосочения период е 2517,22 плътни куб. м. Установените количества дървесина, предмет на незаконни посегателства, през 2022 година е с 268,15 пл. куб. м. повече, спрямо установените количества незаконна дървесина през 2021 година. 

Засилените дейности по превенция и контрол върху опазването на горските територии и дивеча от страна на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите продължават.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност