НачалоНовини 2023/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

04.09.2023 - 3 800 дка иглолистни гори на територията на РДГ Кърджали бяха третирани срещу борова процесионка

В началото на м. септември чрез въздушно пръскане започна борбата срещу боровата процесионка в обхвата на дейност на Лесозащитна станция - Пловдив.
През изминалите два дни в района на Регионална дирекция по горите - Кърджали бяха третирани иглолистни гори на обща площ от 3 800 дка в три горски и едно ловно стопанства на територията на Южноцентрално държавно предприятие - Смолян.
 На база годишната прогноза за очаквано обезлистване от вредителя и след извършени контролни обследвания, както и съгласно издадени предписания от ЛЗС Пловдив се извърши въздушно пръскане на боровите насаждения в ДГС Ардино, ДГС Момчилград, ДГС Кирково и ДЛС Женда. Беше приложен биологичен инсектицид, с активно вещество на основата на Bacillus thuringiensis. Самото въздушно пръскане се реализира от лицензиран авиооператор, с необходимата летателна техника и система за ултрамалообемно пръскане.
Стопанствата създадоха нужната организация за провеждане на мероприятието, като своевременно бяха уведомени пчелари и други заинтересовани страни в районите на пръскане.  Цялостната дейност по подготовката и провеждането му се извърши под контрола на ЛЗС Пловдив, РДГ Кърджали и ЮЦДП Смолян.

Боровата процесионка е вредител, който атакува иглолистата и при масово нападение е в състояние да обезлисти силно иглолистните култури и насаждения. Ежегодно срещу вредителят в страната се пръскат между 10 и 30 хил. дка. Това става от края на август до началото на октомври и е насочено срещу новото поколение. Съгласно лесопатологична прогноза за 2023 г. и след контролно обследване ще бъде извършено въздушно пръскане на над 12 хил. дка иглолистни гори. Предстои третиране в района на регионални дирекции по горите Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Смолян, София, Кюстендил и Благоевград.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност