НачалоНовини - 2020/1

РДГ Берковица | Новини

17.01.2020 Ученици от Чепеларе на урок в ЛЗС - Пловдив
Открит урок с единадесетокласници от гр. Чепеларе се проведе в Лесозащитна станция Пловдив. Експертите представиха пред учениците от ПГСГСТ "Н. Й. Вапцаров", специалност „Горско и ловно стопанство“ общата административна структура на системата на горите, основните лесовъдски и лесозащитни дейности, важността на лесозащитните мероприятия за състоянието на горските екосистеми.