НачалоДокументиПлан извлечения

РДГ Берковица | Документи


Одобрено план извлечение на ТП ДГС Видин с изх.№РДГ01-00689/24.01.2024г. , публикувано на основание чл.52 б, ал.7 от Наредба №8 за сечите в горите.


Дата на публикуване: 19.02.2024 г. изтегли
 

Одобрено план извлечение с изх.№РДГ01-00689/24.01.2024г. , публикувано на основание чл.52 б, ал.7 от Наредба №8 за сечите в горите.


Дата на публикуване: 29.01.2024 г. изтегли
 

Одобрено план извлечение с изх.№РДГ01-00267/09.01.2024г. , публикувано на основание чл.52 б, ал.7 от Наредба №8 за сечите в горите.


Дата на публикуване: 10.01.2024 г. изтегли
 

Одобрено план извлечение с изх.№РДГ01-00166/05.01.2024г. , публикувано на основание чл.52 б, ал.7 от Наредба №8 за сечите в горите.


Дата на публикуване: 10.01.2024 г. изтегли
 

Одобрено план извлечение с изх.№РДГ01-09125/12.12.2023г. , публикувано на основание чл.52 б, ал.7 от Наредба №8 за сечите в горите.


Дата на публикуване: 12.12.2023 г. изтегли