НачалоДокументиПредписания

РДГ Берковица | Документи


Утвърдено предписание, публикувано на основание чл.52в, ал.2 от Наредба №8 за сечите в горите Изх.№РДГ01-09006-06.12.2023г.


Дата на публикуване: 12.12.2023 г. изтегли