РДГ Берковица | Обява за работа

Дата на валидност: 18.11.2022

Длъжност: Специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Берковица

 

Регионална  дирекция по  горите – Берковица ОБЯВЯВА КОНКУРС

За следните длъжности:

- „Специалист - горски инспектор” в офис Видин – 1 щатна бройка;

- „Специалист - горски инспектор” в офис Мездра – 1 щатна бройка,

в  дирекция „Горско стопанство в Регионална дирекция по горите – Берковица.

Материали