НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

Монтана

Контакт със звеното:
Директор: инж. Александър Александров
Телефон: 096 300 190
Факс: 096 300 193
Електронна поща: dgs_montana_tp@abv.bg
Адрес: гр. Монтана, ПК 3400, ул. И. Аврамов 16

Интернет страница: dgsmontana.iag.bg

Държавното горско стопанство "Монтана" носи името на гр. Монтана, около който са разположени горските масиви и където е седалището му. На запад то граничи с ДГС "Чипровци", на север и североизток с ДГС "Лом" и ДГС "Оряхово", на изток и югоизток с ДГС "Враца", на юг с ДГС "Берковица" и ДГС “Говежда".
ДГС “Монтана” обхваща изцяло територията на община Монтана и община Бойчиновци, Монтанска област. В нея са включени землищата на следните кметства: Белотинци,…
Лесоустройствен план