НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

Враца

Контакт със звеното:
Директор: инж. Крум Николов
Телефон: 092 661 205
Факс: 092 661 205
Електронна поща: dgs.vraca@abv.bg
Адрес: гр. Враца, ПК 3000, ул. Скобелев № 1

Интернет страница: dgsvraca.iag.bg

Държавно орско стопанство “Враца” се намира в Северозападна България, като територията му е разположена приблизително в югоизточната част на област Монтана.
Територията на ДГС “Враца” обхваща землищата на следните общини: Враца, Криводол, Борован и Бяла Слатина. В района на стопанството се намират следните селища: градовете Враца, Криводол, Бяла Слатина и селата Баница, Бели Извор, Веслец, Вировско, Власатица, Голямо Пещене, Горно Пещене, Девене, Згоригр…
Лесоустройствен план