НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

Лом

Контакт със звеното:
Директор: инж. Георги Генев
Телефон: 0971 60 105
Факс: 0971 60 104
Електронна поща: dgslom@abv.bg
Адрес: гр. Лом, ПК 3600, ул. Ал. Стамболийски 27

Интернет страница: dgslom.iag.bg

Държавно горско стопанство "Лом" на север граничи с държавната граница между България и Румъния - река Дунав, на изток с ДГС ”Оряхово”, на юг с ДГС ”Монтана”, а на запад с ДГС ”Белоградчик” и ДГС ”Видин”. Територията на ДГС ”Лом” се намира в област Монтана и обхваща землищата на следните общини:
Oбщина гр. Лом, със следните населени места - гр.Лом с кварталите - Момин брод, Замфир, Младеново и селата: Добри дол, Сливата, Орсоя, …
Лесоустройствен план