НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

Говежда

Контакт със звеното:
Директор: инж. Милко Благоев
Телефон: 09556 271
Факс: 09556 272
Електронна поща: dgs_govejda@abv.bg
Адрес: с.Говежда, ПК 3474, обл. Монтана

Интернет страница: dgsgovejda.iag.bg

Държавно горско стопанство “Говежда” се намира в Северозападна България. На северозапад стопанството граничи с ДГС ”Чипровци”, на север и североизток с ДГС ”Монтана”, на изток и югоизток с ДГС ”Берковица”, на запад и югозапад с Югославия.
Държавно горско стопанство обхваща изцяло територията на община с. Георги Дамяново, Монтанска област. В нея са включени землищата на следните кметства:…
Лесоустройствен план