НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

Берковица

Контакт със звеното:
Директор: инж. Александър Драгиев
Телефон: 0953 88 995
Факс: 0953 88 996
Електронна поща: dgsberkovica@abv.bg
Адрес: гр. Берковица, ПК 3500, ул. Митрополит Кирил 13

Интернет страница: dgsberkovitca.iag.bg

Територията на горско стопанство Берковица се намира в Северозападна България и попада в югозападната част на област Монтана, община Берковица. Съседни държавни горски стопанства са, както следва: на изток то граничи с ДГС “Враца”, на юг с ДГС “Своге”  (Софийска област) и УОГС “Петрохан”; на югозапад с високопланински пасища, отвъд който е границата с Република Сърбия, на запад с ДГС “Говежда” и на сев…
Лесоустройствен план