НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

Видин

Контакт със звеното:
Директор: инж. Радослав Николов
Телефон: 094 600 988
Факс: 094 600 997
Електронна поща: dlvidin@abv.bg
Адрес: гр. Видин, ПК 3700, ул. Яворов № 1

Интернет страница: dgsvidin.iag.bg

Държавно горско стопанство “Видин” носи името на град Видин - главен населен пункт в района и негов административен център.
Територията на стопанствотопопада в границите на област Монтана. На север и запад то граничи чрез държавната граница на България по река Дунав с Румъния, на юг с ДГС “Лом” и ДГС “Белоградчик”, а на запад с Република Сърбия и Черна гора. В тези граници на лесничейството попадат общините: Видин, Брегово, Ново Село, Бойница…
Лесоустройствен план