НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

Чипровци

Контакт със звеното:
Директор: инж. Алекси Тодоров
Телефон: 09554 21 97
Факс: 09554 21 97
Електронна поща: dgstp_chiprovci@abv.bg
Адрес: гр. Чипровци, ПК 3460, ул. Васил Левски 19

Интернет страница: dgschiprovci.iag.bg

ДГС "Чипровци" е носи името на тази част от Западна Стара планина, а именно Чипровска планина, където се намира. Седалището на неговата администрация се намира в едноименния гр. Чипровци. На север граничи с ДГС "Монтана", на изток и югоизток с ДГС "Говежда", на юг с високопланинското пасище по главното било на Стара планина, където минава и държавната граница с Р Сърбия, на запад с ДГС "Чупрене", а на северозапад с ДГС "Белоградчик".
Територията на стопнаството е разположена в югоза…
Лесоустройствен план