НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

Чупрене

Контакт със звеното:
Директор:
Телефон: 09327 433
Факс: 09327 430
Електронна поща: dlchuprene@nug.bg
Адрес: с. Чупрене, ПК 3950, обл. Видин

Интернет страница: dgschuprene.iag.bg

Телефон за контакти: 09327/2430, факс 09327 / 2420

Държавно горско стопанство “Чупрене” се намира в Северозападна България. На северозапад то граничи с ДГС ”Белоградчик”, на изток - с ДГС ”Монтана”, на югозапад - с държавната граница на Сърбия.
Територията на ДГС ”Чупрене” се намира в област Монтана и обхваща само землището на община Чупрене, в която се намират следните села: Чупрене, Репляна, Върбово, Гор…
Лесоустройствен план