НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

Белоградчик

Контакт със звеното:
Директор: инж. Илиян Илиев
Телефон: 0936 45 31
Факс: 0936 45 31
Електронна поща: tpdgsbelogradchik@abv.bg
Адрес: гр. Белоградчик, ПК 3900 ул. Христо Ботев 2

Интернет страница: dgsbelogradchik.iag.bg

На север горското стопанство граничи с ДГС “Видин”, на изток - с ДГС “Лом”, на югоизток - с ДГС “Монтана”, на юг - с ДГС “Чупрене”, а на запад - със СР Югославия.
Територията на ДГС “Белоградчик” се намира в област Монтана и обхваща землищата на следните общини:
- община гр.Белоградчик, в която се намират землищата на следните населени места: гр.Белоградчик, с.Раяновци, с.Рабиша, с.Ошане, с…
Лесоустройствен план