НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

Мездра

Контакт със звеното:
Директор: инж Евгения Христова
Телефон: 0910 9 33 87
Факс: 0910 9 23 12
Електронна поща: dlmezdra@abv.bg
Адрес: гр. Мездра, ПК 3100, ул. Родопи 2

Интернет страница: dgsmezdra.iag.bg

Държавно горско стопанство “Мездра” граничи на север с ДГС “Враца”, на изток с ДГС “Луковит” и ДГС “Ботевград” и на запад с ДГС “Своге”. Горите в района на стопанството са разположени на територията на област Монтана, като включват в себе си две общини и множество населени места, както следва:
Община Мездра, със следните населени места: с.Очин дол, с.Елисейна, с.Зверино, с.Зли дол, с.Оселна…
Лесоустройствен план